Styrelsen för Skådebanan Stockholms län 2020
Antagen på årsmötet den 9 mars 2020

Ordförande
Elisabeth Lax

Ledamöter
Kenneth Sundh

Malin Hillberg
Nina Mörner
Hanna Appelfeldt
Maria Morberg
Marianne Lundblad

Revisor
Lars Isacson