Skådebanan Stockholms län - Moderna Museet mars 2018

stockholms skådebana moderna museet 2018 1

stockholms skådebana moderna museet 2018 2


Avtackning Moderna Museet 2018

Maria Taube avtackades

 

Kontakt/ansvarig för hemsidan: via email:. tapanibjorkbacka@gmail.com