Rapport från utvecklingskonferens med Riksskådebanan 28-29 sept 2018

Den 28 och 29 september hade Riksskådebanan en utvecklingskonferens i Stockholm- närmare bestämt på Birka Cruises. På konferensen fanns representanter från samtliga åtta regioner: Norrbotten, Dalarna, Västmanland, Stockholms län, Östergötland, Jönköpings län, Västra Götaland och Skåne. Totalt deltog 21 representanter från de olika regionerna. Från Stockholms län deltog styrelsemedlemmen Kenneth Sundh.

Dag 1.

Vi samlades klockan 12.00 fredagen den 28 september på Birka Cruises terminal vid Stadsgårdskajen i Stockholm. Konferensdeltagarna kom från olika delar av landet med tåg eller flyg. Själv kom jag promenerande från min bostad på Södermalm. Konferensen inleddes med lunchbuffé på terminalen. Som vanligt vid konferenser startade diskussionerna om alla möjliga teman redan under lunchen. Förväntningarna var höga.  

Utvecklingskonferensen öppnades av Riksskådebanans ordförande Ann Marie Engel. Rubriken för den första programpunkten löd; Analyser och diskussioner kring det kulturpolitiska läget i landet. Med några veckors distans till det komplexa allmänpolitiska läget i landet efter valet fanns det ett stort behov av att diskutera konsekvenserna för kulturen i allmänhet och Skådebanans situation i synnerhet. Inledare och föreläsare var Mattias Desac från Folk och Kultur som lyfte fram mer generella drag för det kulturpolitiska läget. Den mer övergripande bilden kompletterades och problematiserades av konferensdeltagarnas regionala erfarenheter och det blev en givande och innehållsrik diskussion.
Efter en baguette och kortare paus tog vi oss an fredagens andra programpunkt. Fredrik Thunberg som är anstaltschef vid Österåkersanstalten hade en föreläsning med rubriken Kreativa processer inom kriminalvården”. Bakgrunden till föreläsningen var att Riksskådebanan tillsammans med regionerna planerar att göra en ansökan till Allmänna Arvsfonden att starta olika projekt som är inriktade på att i Skådebanans anda ”för allas rätt till konst och kulturupplevelser gemenskap och utveckling” skapa möjligheter till kulturprojekt på anstalterna. Fredrik Thunberg hade en inspirerande och matnyttig föreläsning om hur det ser ut på olika anstalter runt omkring i Sverige och villkoren och utvecklingspotentialen för kulturupplevelser. 

Den tredje programpunkten för dagen startade efter att vi tilldelats hytter och fartyget lämnat hamnen. Johan Lundbladh från region Västra Götaland berättade om den så kallade TILLT-verksamheten (se deras hemsida) som utvecklats i Göteborg med omnejd. TILLT arbetar med innovationsprojekt där konstnärer, organisationer och individer möts kring samhällsfrågor som exempelvis mångfald, integration och äldreomsorg. Johan redogjorde för den framgångsrika utvecklingen och de principer TILLT-verksamheten bygger på ett medryckande sätt och illustrerade tankegångarna med kreativa övningar med oss deltagare.  Skratt och igenkännande blandat med allvar – en utmärkt grund för kvällens Skaldjusbuffé.

 Dag 2

Den andra dagen inleddes klockan halv nio med ett pass som syftade till att följa upp diskussionerna från den första dagen genom att mer konkret diskutera kulturpolitiken efter valet och det kriminalvårdsprojekt som alla regioner utom Stockholms län försöker utveckla ett eget delprojekt inom.  Efter kaffepaus ställdes frågan på vilket vi bör och kan utmana det arbete vi bedriver i regionerna? Deltagarna hade förberett den programpunkten genom diskussioner i sina respektive regioner om vilka mål och metoder man arbetade med och vad arbetet lett fram till. Vi konstaterade under seminariet att det är en tillgång och resurs att vi arbetar på olika sätt inom regionerna och att vi på det sättet kan hämta inspiration från varandra. Ett tydligt exempel på ett positivt erfarenhetsutbyte var gårdagskvällens presentation av TILLT-arbetet i Västra Götaland.  

Kenneth Sundh


Kontakt/ansvarig för hemsidan: via email:. tapanibjorkbacka@gmail.com