Skådebanan Stockholms län - Moderna Museet, maj 2017

”Kommunala funktionshindersrådet och Väntjänsten i Tyresö har blivit inbjudna av Skådebanan Stockholms län och Maria Taube på Moderna museet för att se  Marina Abramovics utställning, fredagen 12 maj. Visningen föregicks av en liten föreläsning då Maria Taube berättade om performenceartistens Abramovics uppväxt och bakgrund. Förarbetet till en sådan utställning brukar pågå under ungefär två år, från ax till limpa. Efter visningen samlades gruppen för fika och samtal om de intryck man fått av de spännande, starka och stundtals obehagliga känslor som kan uppkomma när man tar del av Abramovics verk. En mycket nöjd grupp från Tyresö tackade Maria för ett väldigt intressant besök.”   
Syntolkade gjorde Elisabeth Westerlund, konstpedagog från Museet. En nöjd grupp från Tyresö tackade Maria Taube för ett intressant besök.Kontakt/ansvarig för hemsidan: via email:. tapanibjorkbacka@gmail.com