Skådebanan Stockholms län - Moderna Museet, april 2017

Förutom medlemmar från Fountain House och Skådebanan Stockholm län deltog även Riksskådebanans ordförande Ann Mari EngelKontakt/ansvarig för hemsidan: via email:. tapanibjorkbacka@gmail.com