Skådebanan Stockholms län  

Maria Taube, Riksskådebanans kulturpristagare 2016


Maria Taube har inom ramen för Moderna museets verksamhet drivit ett projekt där hon möjliggjort för ensamkommande flyktingbarn att uttrycka sig genom konsten. Maria avslöjade att en tanke för användning av prispengarna är att lära känna något av flyktingbarnens hemländer bättre, kanske Iran.
Vi bjöds under eftermiddagen fortsatt konstnärlig spis av Maria genom en personlig guidning av konstverk av Munch, Picasso, Duchamp, Dali och Hilma af Klint. Kvällen avslutades med en gemensam middag på restaurang Mälardrottningen. Vår ordförande Ann Näfver och hennes man Leif ledde allsång med Taubevisor och dragspelsmusik till mångas förtjusning, liksom övriga gäster på restaurangen får vi förmoda.


Kontakt/ansvarig för hemsidan: via email:. tapanibjorkbacka@gmail.com