Skådebanan Stockholms län  

Samverkan mellan Skådebanan Stockholms län och Fountain House på Götgatan i Stockholm
 
Fountain House klubblokal 
Gunilla Byström Fountain House Suzanne Osten Hans Wermeling Skådebanan


Skådebanan i Stockholms län är en förening som aktivt söker nya arbetsformer för att leva upp till föreningens visioner. Syftet är, som det uttrycks i stadgarna för skådebanan ”att ur ett rättviseperspektiv göra konsten och kulturen tillgänglig för alla”. En av olika idéer som lyfts fram under 2016 har varit att söka en samverkan med Fountain House i Stockholm. Fountain House som idé och verksamhet grundades i New York redan 1948 av patienter från mentalsjukhuset Rockland State Hospital som kände ett behov att tillsammans hjälpa och stödja varandra. Medlemmarna ville bryta med vårdens traditionella fokusering på sjukdomsbilden och i stället framhålla förmåga till arbete, delaktighet och social gemenskap. Fountain House – dvs klubbhuset på Götgatan 38 -bildades redan 1980 av och för människor med erfarenheter av psykisk ohälsa och grundat på de ursprungliga tankarna från klubbhuset i New York. Fontänhus finns numera i 33 länder och i Sverige finns det 13 Fontänhus. Medlemskapet i klubbhuset är frivilligt, gratis och utan tidsbegränsning för människor med erfarenheter av psykisk ohälsa. För mer information om Fountain House i Stockholm hänvisar vi till klubbhusets hemsida.

När vi inom Skådebanan Stockholms län tog kontakt med Fountain House på Götgatan och diskuterade ett möjligt samarbete växte det fram ett första delprojekt som handlade om att vi tillsammans skulle göra Suzanne Ostens film ”Flickan mamman och demonerna” tillgänglig för medlemmarna på klubbhuset och därefter bjuda in Suzanne Osten för en diskussion om filmens tema-att växa upp med en mamma med psykisk ohälsa. Filmen visades för medlemmarna i en biosalong på Söder i Stockholm i början på oktober och väckte mycket känslor. En kväll i början på november träffade Suzanne Osten 25 – 30 medlemmar och handledare på klubbhuset på Götgatan för att prata om psykisk ohälsa mer generellt och erfarenheten av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa. Mötet blev mycket lyckat och det blev en lyhörd och intensiv diskussion om kvällens tema. Vi planerar att tillsammans med Fountain House på Götgatan framöver utveckla andra mötespunkter under det breda temat kultur och psykisk ohälsa.

Kontakt/ansvarig för hemsidan: via email:. tapanibjorkbacka@gmail.com