Andra träffen med äldregruppen under ledning av intendent Maria Taube på Moderna museet.
Utställningen "I have been to hell and back" av Louise Bourgeois.
Kontakt/ansvarig för hemsidan: via email:. tapanibjorkbacka@gmail.com