Riksskådebanan vill belysa betydelsen av kultur och hälsa.
 

Arbetet med "kultur och hällsa" inledes under Riksskådebanans vårmöte 2014 då Dr Eva Bojner  Horwitz berättade om kulturhälsoboxen som hon är redaktör och medförfattare till.

Under höstmötet 2014 berättade Dr Eva Bojner Horwitz vidare om den forskning som ligger som grund för Kulturhälsoboxen, att dans exempelvis kan ge smärtlindring eller att musik bakvägen kan skapa minnen hos dementa patienter, alltså på ett annat sätt än den normala minnesfunktionen.
Kulturhälsoboxen skapades utifrån idéen att Dr Eva Bojner Horwitz  ville på ett spännande och lättillgängligt sätt sprida forskningsresultat och kunskaper i kulturens påverkan på vår hälsa.

Boxen består av sex olika kulturområden: dans, musik, teater, film, bild samt stillhetsövningar. 
Texterna i boxen är lättillgängliga, skrivna på ett populärvetenskapligt sätt. Medförfattarna är forskare, patienter och kulturproducenter som ingått i projektet ”kulturpalettprojektet på vårdcentraler”, de projekt som ligger som grund för forskningen.

Eftersom varje bok i boxen berör ett specifikt område, dans, musik etc. kan den som läser texterna snabbt fördjupa sig i ett speciellt ämne och få svar på frågor som, vad betyder kulturen för vår existens, hur kan man använda kulturen på vårdcentraler etc. 

Kulturhälsoboxen har delats ut till landets hälso/vårdcentraler men kan användas på många andra sätt.

 


Kontakt/ansvarig för hemsidan: via email:. tapanibjorkbacka@gmail.com