Till den 17 augusti 2015 inbjöd Skådebanan i Stockholm landstingets förening Habiliteringens hälsofrämjare, H2 , till en visning av utställningen ”Astri Taube – hemma i skärgården och ute i världen"

 




















  Maria Taube med Riksskådebanans Zenita Bergman.
Maria Taube tackas av för spännande stunder på både Gustavsbergs porlinsmuseum och Moderna museet.
 


 

Hans Wermeling, styrelseledamot av Skådebanan i Stockholm samt ledamot av styrelsen i föreningen Habiliteringens hälsofrämjare, H2 , med särskilt ansvarsområde för pensionärsfrågor.

 

 
 

Kontakt/ansvarig för hemsidan: via email:. tapanibjorkbacka@gmail.com