Tredje träffen med äldregruppen under ledning av intendent Maria Taube på Moderna museet.
 

 Kontakt/ansvarig för hemsidan: via email:. tapanibjorkbacka@gmail.com