Årsmöte 2015


  Styrelsen för "Skådebanan Stockholms län "  Förutom övrig årsmötesformalia beslutade årsmötet om namnändring på föreningen, från"Nya Skådebanan Stockholm" till "Skådebanan Stockholms län ".


Stig - Arne Bäckman


  Temat för dagen var "Ett perspektiv på demokratin"

1988 klev fyra socialsekreterare i Skellefteå av sina jobb för att starta ett projekt för arbetslösa ungdomar. Tankarna var att på tre månader bygga ett bageri, en restaurang, ett kafé, en sporthall och sedan använda dessa platser som utgångspunkt för verksamheten. En av socialsekreterarna var Stig - Arne Bäckman som genom åren varit med att startat upp många fler projekt än Urkraft i Skellefteå, exempelvis OCN Sweden
I dag föreläser Stig - Arne Bäckman om sitt arbete och vikten av att ge deltagare
exempelvis i arbetsmarknadsprojekt chansen till utveckling, utifrån deras egna förutsättningar.
Kontakt/ansvarig för hemsidan: via email:. tapanibjorkbacka@gmail.com