Skådebanan är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för att göra konsten och kulturen tillgänglig för alla.

Skådebanan Stockholms län
c/o Mörner
Trålgränd 1
116 68 Stockholm 


Styrelsen


Verksamhet


Skådebanan samverkar med andra ideella och idéburna organisationer, samverkan sker dels tillsammans med någon av våra medlemsorganisationer eller av egen kraft.

Samverkan kan ske genom olika projekt där skådebanan är bärare av projektet eller en aktivt medverkande part. Skådebanans koncept på kultur- och samhällsutbildning är ett bra exempel på var vi kan gå in och samverka med olika ideella organisationer. Utbildning försiggår i grupper där besök och samtal förläggs vid olika kultur- och samhällsinstitutioner. Vi eftersträvar samverkan med lokala teaterföreningar och kultursekreterare i regionens kommuner.
Egna projekt bedrivs för att väcka intresse för kulturen och bilda kulturombudsnätverk på arbetsplatser, organisationer och föreningar.

Skådebanan i Stockholms läns årsmöte 2020
suzane osten

Skådebanan i Stockholms län genomförde sitt årsmöte den 9 mars 2020 i Gamla Stan, på mäster Olof gården. Till årsmötet var regissör Suzanne Osten inbjuden. Hon berättade om 3 teaterpjäser hon rekommendera årsmötesdeltagarna att se. Inklusive hennes uppsättning på Dramaten "Furstinnan"
        

Bambi – målargrupp på Moderna Museet
bambi 2019

Under november och december 2019 har en liten grupp unga vuxna med flerfunktionshinder, 4 kvinnor och 1 man, deltagit i en kurs på museet under ledning av konstpedagog Malin Hillberg. Deltagarna och medföljande personliga assistenter har sett på konst i museet och även prövat på att måla och arbeta med lera m.m. i museets verkstad. Kursen genomförs i
samarbete mellan Moderna Museet, kooperativet Bambi och Skådebanan Stockholms län.
Initiativet har fallit väl ut och planer finns på att fortsätta till våren.

Hösten 2019

Under hösten 2019 planerar Skådebanan Stockholms Län att ansöka om medel för att anordna en kurs i dokumentärfilm riktad till målgruppen medlemmar på Fontänhuset i Sköndal och Fountain House på Götgatan i Stockholm. Syftet med kursen är att medlemmarna ska lära sig hantverket omkring dokumentärfilm och samtidigt dokumentera hur fontänhusrörelsen arbetar med frågor omkring inflytande och metodutveckling.


Till hösten kommer en grupp flerfunktionsnedsatta unga att erbjudas vara med i en målargrupp på Moderna Muséet som del av Skådebanan Stockholms läns samarbete med muséet och med kooperativet Bambi i Stockholm

Skådebanan Stockholms län medverkade på Riksskådebanans konferens och årsmöte den 29-30 mars 2019

Läs reportaget

Skådebanan Stockholms län genomförde sitt årsmöte 2019 den 11 mars på Fountain House Stockholm
Ordförande för årsmötet var Riksskådebanans viceordförande Zenita Bergman. Här även Anna Steele från Skådebanan Stockholms län


Rapport från utvecklingskonferens med Riksskådebanan 28-29 sept 2018
Den 28 och 29 september hade Riksskådebanan en utvecklingskonferens i Stockholm- närmare bestämt på Birka Cruises. På konferensen fanns representanter från samtliga åtta regioner: Norrbotten, Dalarna, Västmanland, Stockholms län, Östergötland, Jönköpings län, Västra Götaland och Skåne. Totalt deltog 21 representanter från de olika regionerna. Från Stockholms län deltog styrelsemedlemmen Kenneth Sundh.

Läs hela rapporten

Den 23 mars genomfördes en spännande visning på Moderna museet av intendent Maria Taube. Efter visningen bjöds på kaffe med sång och musik.
maria och kont

Bilder


Skådebanan Stockholms län genomförde sitt årsmöte den 13 mars kl 16.00 på ABF huset Stockholm

Skådebanan Stockholms län tar del av information om hur en dokumentärfilm byggs upp
Berngt Danneborn
Filmaren Bengt Danneborn delar med sig av sina kunskaper om hur en dokumentärfilm kan skapas
Skådebanan Stockholms län träffade i samband med sitt senaste styrelsemöte filmaren Bengt Danneborn för tankeutbyte och inspiration inför ett tänkt filmprojekt. Bengt berättade om några projekt han arbetat med och om dokumentärfilmens karaktär av att komma nära de skildrade personerna med inlevelse och respekt och ta del av deras livsberättelser. Att finna ett relevant tema och ett formspråk som gör berättelsen levande och berörande. Som verktyg och inspirationskällor i filmarbetet nämndes improvisationsövningar, forumteater och levande verkstad som alla innebär ett processinriktat arbetssätt.

En guidad visning på Moderna Museet. Guidade gjorde intendent Maria Taube. Syntolkade gjorde Elisabeth Westerlund, konstpedagog från Museet
Kommunala funktionshinderrådet och Väntjänsten i Tyresö inbjöds av Skådebanan Stockholms län till en visning på Moderna Museet den 12 maj. Gruppen enades om att se Marina Abramovics utställning. Maria Taube inledde  visningen med att berätta om performenartisten Marina Abramovics uppväxt och bakgrund. Förarbetet till en sådan utställning brukar pågå under ca två år, från ax till limpa. Efter visningen samlades gruppen för fika och för att samtala om de intryck man fått under visningen, både starka och stundtals obehagliga känslor diskuterades. En nöjd grupp från Tyresö tackade Maria Taube för ett intressant besök.
En guidad tur på Moderna Museet
Den 21 april deltog medlemmar på Fountain House i Stockholm tillsammans med styrelsemedlemmar i Skådebanan Stockholm län i en guidad tur på Moderna  Museet i Stockholm. Guidade gjorde Maria Taube, intendent och konstpedagog på Moderna museet. Maria visade och berättade om valda klassiska verk som Fountain av Marcel Duchamp och Willhelm Tells gåta av Salvador Dalis. Vi gick också igenom och tog del av Marina Abramovics pågående starka utställning The Cleaner med mer än 120 verk från fem decennier. Efter visningen samtalade vi hur vi upplevde den konst vi tagit del av under Marias sakkunniga ledning.
Riksskådebanans årsmöte den 26 mars  2017 hölls på Historiska museet i Stockholm.
Skådebanan Stockholms län deltog på årsmötet på Historiska museet. Anna Steele, ordförande på årsmötet och Marianne Ronnheden, ombud på årsmötet ses i vimlet. Även Stockholms ordförande Ann Näfer deltog på årsmötet

Riksskådebanans konferens och årsmöte


Skådebanan Stockholms läns årsmöte 2017 genomfördes den 8 mars kl 13.00 -15.00 på ABF huset.


”Våra klassiker” på Moderna Muséet
Birgitta Eliasson
Habiliteringens  hälsofrämjare (H2)
Maria Taube
Moderna museet
Marianne Ronnheden
 Skådebanan

Den 9 december kunde pensionärer från föreningen Habiliteringens Hälsofrämjare, H2, vara med om en intressant visning av ”Våra klassiker” på Moderna Muséet. Intendent Maria Taube guidade om form och innehåll, färg och symbolik i ett antal tavlor. Vi fick även se lite av den tyske konstnären Georg Baselitz som ställs ut på muséet nu. Visningen var mycket intressant och efter den drack vi kaffe i verkstaden och talade om muséets olika målargrupper för barn och vuxna. Habiliteringens Hälsofrämjare är medlem i Skådebanan Stockholms länSamverkan mellan Skådebanan Stockholms län och Fountain House i Stockholm

Suzanne Ostens film ”Flickan mamman och demonerna” ligger som grund för det möte Skådebanan Stockholms län i samarbete med Fountain House arrangerade för deras medlemmar den 1 nov. Under mötet berättade Suzanne Osten om arbetet med filmen. Hon diskuterade även psykisk ohälsa utifrån sina erfarenheter av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa

Läs hela artikeln

Nu startar Skådebanan Stockholms län sitt arbete inför hösten 2016

Generaldirektör Erik Wennerström

I samband med höstens första styrelsemöte som hölls i BRÅ:s lokaler inledde generaldirektör Erik Wennerström med att berätta om BRÅ:s verksamhet och kommande utmaningar. Bland annat inleds ett arbete med att förstärka satsningar på det lokala brottsförebyggande arbetet, där myndigheten bidrar med utbildning och verktyg till kommuner och den lokala polisen. En nationell samordnare ska utses av regeringen med uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring det brottsförebyggande arbetet och inkludera näringslivet i arbetet.


En utredare redogjorde sedan för en pågående kartläggning om förekomsten av en eventuell svensk marknad för kulturföremål från konfliktområden. Projektets mål är bland annat att lägga en kunskapsgrund för riktade preventions och åtgärdsprogram samt att ge verktyg till polis och tullmyndighet

Styrelsen för Skådebanan Stockholms län genomförde sedan sitt första styrelsemöte inför det kommande arbetsåret. Det beslutades bland annat att lägga huvudsakligt fokus på ett samarbete med Fontänhuset.

Ett stort tack till BRÅ som upplät sin lokal till vårt styrelsemöte.


Lördagen den 21 maj avslutades Maria Taubes kurs för ensamkommande flyktingungdomar på Moderna Museet
  

Kursen genomfördes under ledning av Zamira Raja och Sara MirzajanzadehMaria Taube, Moderna Museet och Marianne Ronnheden, projektledare för Skådebanan Stockholms län

Under våren 2016 har ett antal ensamkommande flyktingungdomar haft möjlighet att delta i en kurs förlagd till Moderna Museets verkstad. Ungdomarna har fått uttrycka sig både verbalt och ickeverbalt i integrerande syfte. Kursen är ett resultat av ett samarbete mellan Skådebanan Stockholms län och Moderna Museet -Maria Taube.
Se Riksskådebanans kulturpris 2016

Teater som kompetensutveckling på jobbet
Här nedan tre arbetsgrupper som har varit på Dramaten
Klanen
Personal från Habiliteringscentret i Nacka ser föreställningen "Klanen" tillsammans. En föreställning som speglar flera aspekter för personer med en funktionsnedsättning och som inbjuder till samtal bland kollegorna på arbetsplatsen.

De stora vidderna
Personal från socialtjänsten i Tyresö ser föreställningen ”De stora vidderna" tillsammans. En föreställning som är ett relationsdrama och en berättelse om moral och omoral och människans oberäkneliga natur. En föreställning som diskuteras och analyseras på jobbet.

I lodjurets timma
Några personer från föreningen Habiliteringens Hälsofrämjare – H2 fick möjlighet att se föreställningen ”I lodjurets timma” av Per Olov Enquist. Föreställningen belyser människan och hennes uppfattning av verkligheten och hur den bilden kan omvärderas, hur vanskligt det är att dra gränser mellan sjukt och friskt och hur sårbara vi är i mötet med det oförklarliga. Pjäsen har kallats ”ett självlysande själsdrama” och ”skimrande vacker, poetis.

Konstnärlig spis och glada toner på Riksskådebanans årsmöte 2016
Suzanne Osten och Carl-Johan De Geer
Hela Skådebanan Stockholms läns styrelse, sånär som på en person, slöt upp under Riksskådebanans årsmötesdagar i Stockholm den 31 mars till den 2 april.
Under förmiddagen fredagen den 1 april bjöds konstnärlig spis av Suzanne Osten och Carl-Johan De Geer på ABF-huset. Suzanne visade delar av sin nya film "Flickan, mamman och demonerna" som handlar om en liten flickas liv tillsammans med en psykiskt sjuk mamma och tankar kring bland annat fantasi, kreativitet och lojalitet kom i dagen.
Carl-Johan talade om begreppet kvalitet inom konsten och tog oss med på en spännande resa genom sin mångåriga produktion.Maria Taube, Riksskådebanans kulturpristagare 2016
Skådebanan Stockholms län nominerade intendenten och konstpedagogen på Moderna museet, Maria Taube, till Riksskådebanans kulturpris 2016, och kunde med glädje vara med och gratulera henne när hon utsågs till årets pristagare.


Skådebanan Stockholm genomförde sitt årsmöte måndagen den 7 december 2015.
Årsmötet inleddes med en spännande stund tillsammans med inspiratören och visionären Stig - Arne Bäckman som är en välkänd föreläsare och inspiratör i många olika sammanhang.

Temat för dagen var "Ett perspektiv på demokratin"
Konst och äldre på Gustavsbergs porslinsmuseum
Till den 17 augusti 2015 inbjöd Skådebanan i Stockholm landstingets förening Habiliteringens hälsofrämjare, H2 , till en visning av utställningen ”Astri Taube – hemma i skärgården och ute i världen.  Ciceron var intendent Maria Taube från Moderna museet. Maria är även barnbarn till Astri Taube.Drygt ett tjugotal personer, främst pensionärer fick ta del av en spännande och engagerande berättelse, ett liv där konsten står i centrum.Marias personliga sätt att berätta om familjen Taubes livsverk, blev en händelserik och levande upplevelse på Gustavsbergs porslinsmuseum

Se bilder


Konst och äldre på Moderna Museet.
I november 2014 träffades en kulturintresserad arbetsgrupp för att diskutera hur Skådebanan i Stockholm skulle finna former för nya spännande projekt, där kultur och hälsa står i fokus för arbetet.
Arbetsgruppen har skiftande erfarenheter från olika verksamhetsområden inom arbetslivet som exempelvis teater, socialtjänst, habiliteringen, barn och ungdomspsykiatrin, ABF riksdagsarbete (FP) högskolan och juridik.

Det som förenar gruppen är ett passionerat intresse för kultur. Att kultur är hälsofrämjande, är något som visat sig genom ett flertal vetenskapliga studier.
Läs om Dr Eva Bojner Horwitz och kulturhälsoboken
Fredagen den 13 februari blev starten för det första spännande projektet med fokus på ”Konst och äldre”, då Väntjänsten i Tyresö kommun erbjöd ett antal pensionärer att möta intendent Maria Taube på Moderna museet för att se en utställning och sedan tillsammans med henne diskutera och analysera konsten.
Projektet ”Konst och äldre” kommer att pågå under våren 2015 då deltagarna besöker Moderna Museet och träffar Maria Taube under ett antal gånger.


1. Se bilder från träffen den 13 februari

2. Se bilderna från träffen den 13 mars

3. Se bilder från träffen den 22 maj

Anna Steele
Skådebanan Stockholm


"Bildspråk är universellt och kan beröra alla"
Marja Palmer
Tyresö väntjänst


"Konst ger stimulans åt både känsla och intellekt"
Maria Taube
Moderna museet


"Konst har med livet att göra"


 


Historia och verksamhetsbeskrivning
Skådebanerörelsen i Sverige startade 1910 som ett teaterföretag med folkbildningssyfte. Uppdraget var att nå människor som inte normalt kommer i kontakt med teater och detta arbetssätt gäller fortfarande, men målet har vidgats till att omfatta förutom teater och musik även dans, konst, film, litteratur och annan kulturell verksamhet.
Regionala Skådebanor finns idag i nio regioner från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Många olika folkrörelser är medlemmar i de regionala skådebanorna.
De regionala Skådebanornas kärnverksamhet är i dag de cirka 7000 ideellt arbetande kulturombuden. Deras uppgift är att väcka och utveckla kulturintresset på arbetsplatser, i organisationer, i föreningar, i bostadsområden och skolor. Den personliga kontakten som kulturombuden har med sina kamrater på ovan nämnda platser leder till ett stort intresse och engagemang av kulturaktiviteter. Kulturombudens kunskaper växer genom ständig kontakt med bland annat, teater, musik, konst, dans, film och litteratur Riksskådebanan är den nationella organisationen och dess viktiga uppgift är att informera och framföra önskemål till Kulturdepartementet och Kulturrådet. Särskilt viktigt är det att informera om våra folkbildande insatser stödda på våra många kulturombud.