Skådebanan är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för att göra konsten och kulturen tillgänglig för alla.


Kontakt

Anna Steele, sekreterare i Skådebanan Stockholms län 070 818 19 50Verksamhet


Skådebanan samverkar med andra ideella och idéburna organisationer, samverkan sker dels tillsammans med någon av våra medlemsorganisationer eller av egen kraft.

Samverkan kan ske genom olika projekt där skådebanan är bärare av projektet eller en aktivt medverkande part. Skådebanans koncept på kultur- och samhällsutbildning är ett bra exempel på var vi kan gå in och samverka med olika ideella organisationer. Utbildning försiggår i grupper där besök och samtal förläggs vid olika kultur- och samhällsinstitutioner. Vi eftersträvar samverkan med lokala teaterföreningar och kultursekreterare i regionens kommuner.
Egna projekt bedrivs för att väcka intresse för kulturen och bilda kulturombudsnätverk på arbetsplatser, organisationer och föreningar.


”Våra klassiker” på Moderna Muséet

Birgitta Eliasson
Habiliteringens  hälsofrämjare (H2)
Maria Taube
Moderna museet
Marianne Ronnheden
 Skådebanan


Den 9 december kunde pensionärer från föreningen Habiliteringens Hälsofrämjare, H2, vara med om en intressant visning av ”Våra klassiker” på Moderna Muséet. Intendent Maria Taube guidade om form och innehåll, färg och symbolik i ett antal tavlor. Vi fick även se lite av den tyske konstnären Georg Baselitz som ställs ut på muséet nu. Visningen var mycket intressant och efter den drack vi kaffe i verkstaden och talade om muséets olika målargrupper för barn och vuxna. Habiliteringens Hälsofrämjare är medlem i Skådebanan Stockholms län.   

Samverkan mellan Skådebanan Stockholms län och Fountain House i StockholmSuzanne Ostens film ”Flickan mamman och demonerna” ligger som grund för det möte Skådebanan Stockholms län i samarbete med Fountain House arrangerade för deras medlemmar den 1 nov. Under mötet berättade Suzanne Osten om arbetet med filmen. Hon diskuterade även psykisk ohälsa utifrån sina erfarenheter av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa.Nu startar Skådebanan Stockholms län sitt arbete inför hösten 2016

Generaldirektör Erik Wennerström

I samband med höstens första styrelsemöte som hölls i BRÅ:s lokaler inledde generaldirektör Erik Wennerström med att berätta om BRÅ:s verksamhet och kommande utmaningar. Bland annat inleds ett arbete med att förstärka satsningar på det lokala brottsförebyggande arbetet, där myndigheten bidrar med utbildning och verktyg till kommuner och den lokala polisen. En nationell samordnare ska utses av regeringen med uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring det brottsförebyggande arbetet och inkludera näringslivet i arbetet.


En utredare redogjorde sedan för en pågående kartläggning om förekomsten av en eventuell svensk marknad för kulturföremål från konfliktområden. Projektets mål är bland annat att lägga en kunskapsgrund för riktade preventions och åtgärdsprogram samt att ge verktyg till polis och tullmyndighet

Styrelsen för Skådebanan Stockholms län genomförde sedan sitt första styrelsemöte inför det kommande arbetsåret. Det beslutades bland annat att lägga huvudsakligt fokus på ett samarbete med Fontänhuset.

Ett stort tack till BRÅ som upplät sin lokal till vårt styrelsemöte.


Lördagen den 21 maj avslutades Maria Taubes kurs för ensamkommande flyktingungdomar på Moderna Museet

  
Kursen genomfördes under ledning av Zamira Raja och Sara Mirzajanzadeh


Maria Taube, Moderna Museet och Marianne Ronnheden, projektledare för Skådebanan Stockholms län. (montage)

Under våren 2016 har ett antal ensamkommande flyktingungdomar haft möjlighet att delta i en kurs förlagd till Moderna Museets verkstad. Ungdomarna har fått uttrycka sig både verbalt och ickeverbalt i integrerande syfte. Kursen är ett resultat av ett samarbete mellan Skådebanan Stockholms län och Moderna Museet -Maria Taube. (Se Riksskådebanans kulturpris 2016.
)


Teater som kompetensutveckling på jobbet”

Inom Skådebanan Stockholms län finns projektet ”Teater som kompetensutveckling på jobbet” i samarbete med Dramaten.

I Lodjurets timma, De stora vidderna samt föreställningen Klanen
"Teater som kompetensutveckling på jobbet” i ett sammarbete mellan Skådebanan Stockholms län och Dramaten.


I Lodjurets timma

De stora vidderna
Klanen


Läs mer om erbjudandet

 

Föreställningen I lodjurets timma:
Några personer från föreningen Habiliteringens Hälsofrämjare – H2 fick möjlighet att se föreställningen ”I lodjurets timma” av Per Olov Enquist. Föreställningen belyser människan och hennes uppfattning av verkligheten och hur den bilden kan omvärderas, hur vanskligt det är att dra gränser mellan sjukt och friskt och hur sårbara vi är i mötet med det oförklarliga. Pjäsen har kallats ”ett självlysande själsdrama” och ”skimrande vacker, poetis.

Personal från
Habiliteringscentret i Nacka
Personal från
socialtjänsten i Tyresö

Klanen
Personal från Habiliteringscentret i Nacka ser föreställningen "Klanen" tillsammans. En föreställning som speglar flera aspekter för personer med en funktionsnedsättning och som inbjuder till samtal bland kollegorna på arbetsplatsen.

Personal från socialtjänsten i Tyresö ser föreställningen ”De stora vidderna" tillsammans. En föreställning som är ett relationsdrama och en berättelse om moral och omoral och människans oberäkneliga natur. En föreställning som diskuteras och analyseras på jobbet.


Paret Friedrich och Genia är gifta sedan flera år. De befinner sig mitt i varsin 40-årskris. Friedrich botar sin ångest genom att förströ sig med yngr e kvinnor. Genia uppvaktas av den unge pianisten Korsakov, men nobbar honom. När denne i förtvivlan tar livet av sig reagerar maken chockerat: ”Hur kan du vara så egoistisk och låta mig vara den enda som sviker?”.I sina försök att spela ut varandra leker de skoningslöst med varandras, och inte minst sina vänners känslor.

De stora vidderna är en berättelse om moral och omoral och människans oberäkneliga natur.

I ett sammarbete mellan Skådebanan Stockholms län och Dramaten kan vi erbjuda biljetter för 100 kr per/pers (ord 290 kr)
Datum: 3, 4, 5, 11 maj i mån av plats


Suzanne Osten och Carl-Johan De Geer  

Konstnärlig spis och glada toner på Riksskådebanans årsmöte

Hela Skådebanan Stockholms läns styrelse, sånär som på en person, slöt upp under Riksskådebanans årsmötesdagar i Stockholm den 31 mars till den 2 april.
Under förmiddagen fredagen den 1 april bjöds konstnärlig spis av Suzanne Osten och Carl-Johan De Geer på ABF-huset. Suzanne visade delar av sin nya film "Flickan, mamman och demonerna" som handlar om en liten flickas liv tillsammans med en psykiskt sjuk mamma och tankar kring bland annat fantasi, kreativitet och lojalitet kom i dagen.
Carl-Johan talade om begreppet kvalitet inom konsten och tog oss med på en spännande resa genom sin mångåriga produktion.


Maria Taube, Riksskådebanans kulturpristagare 2016
Skådebanan Stockholms län nominerade intendenten och konstpedagogen på Moderna museet, Maria Taube, till Riksskådebanans kulturpris 2016, och kunde med glädje vara med och gratulera henne när hon utsågs till årets pristagare.
Maria har inom ramen för Moderna museets verksamhet drivit ett projekt där hon möjliggjort för ensamkommande flyktingbarn att uttrycka sig genom konsten. Maria avslöjade att en tanke för användning av prispengarna är att lära känna något av flyktingbarnens hemländer bättre, kanske Iran.
 

Vi bjöds under eftermiddagen fortsatt konstnärlig spis av Maria genom en personlig guidning av konstverk av Munch, Picasso, Duchamp, Dali och Hilma af Klint. Kvällen avslutades med en gemensam middag på restaurang Mälardrottningen. Vår ordförande Ann Näfver och hennes man Leif ledde allsång med Taubevisor och dragspelsmusik till mångas förtjusning, liksom övriga gäster på restaurangen får vi förmoda.2016

Nu startar ett nytt spännande år för Skådebanan Stockholms län. Bland annat i ett projekt med Moderna museet. Mer information senare.Skådebanan Stockholm genomförde sitt årsmöte måndagen den 7 december 2015.
Årsmötet inleddes med en spännande stund tillsammans med inspiratören och visionären Stig - Arne Bäckman som är en välkänd föreläsare och inspiratör i många olika sammanhang.

Temat för dagen var "Ett perspektiv på demokratin"Samarbetet med Dramaten och pjäsen Klanen gäller fram till den 29 oktober


KLANEN av Nina Raine

I samarbete med Dramaten kan Skådebanan Stockholm erbjuda biljetter för 100 kr per/pers (ord 290 kr ) till följande datum i mån av plats:

2015:
Fre 9 okt 19.00. Lör 10 okt 13.00. Ons 14 okt 19.00.

Tor 15 okt 19.00. Lör 24 okt 19.00. Sön 25 okt 16.00.
Tor 29 okt19.00.

Bokas på dramaten.se
Kampanjkod: Klanen100Kultur och hälsa står i fokus när Skådebanan Stockholm startar upp inför år 2015


Konst och äldre på Gustavsbergs porslinsmuseum”

Till den 17 augusti 2015 inbjöd Skådebanan i Stockholm landstingets förening Habiliteringens hälsofrämjare, H2 , till en visning av utställningen ”Astri Taube – hemma i skärgården och ute i världen. 

Ciceron var intendent Maria Taube från Moderna museet. Maria är även barnbarn till Astri Taube.

Drygt ett tjugotal personer, främst pensionärer fick ta del av en spännande och engagerande berättelse, ett liv där konsten står i centrum.

Marias personliga sätt att berätta om familjen Taubes livsverk, blev en händelserik och levande upplevelse på Gustavsbergs porslinsmuseum

Se bilder22 maj 2015.
Tredje träffen med "Konst och äldre på Moderna Museet..se bilder


I november 2014 träffades en kulturintresserad arbetsgrupp för att diskutera hur Skådebanan i Stockholm skulle finna former för nya spännande projekt, där kultur och hälsa står i fokus för arbetet.
Arbetsgruppen har skiftande erfarenheter från olika verksamhetsområden inom arbetslivet som exempelvis teater, socialtjänst, habiliteringen, barn och ungdomspsykiatrin, ABF riksdagsarbete (FP) högskolan och juridik.

Det som förenar gruppen är ett passionerat intresse för kultur. Att kultur är hälsofrämjande, är något som visat sig genom ett flertal vetenskapliga studier.
Läs om Dr Eva Bojner Horwitz och kulturhälsoboken

Fredagen den 13 februari blev starten för det första spännande projektet med fokus på ”Konst och äldre”, då Väntjänsten i Tyresö kommun erbjöd ett antal pensionärer att möta intendent Maria Taube på Moderna museet för att se en utställning och sedan tillsammans med henne diskutera och analysera konsten.
Projektet ”Konst och äldre” kommer att pågå under våren 2015 då deltagarna besöker Moderna Museet och träffar Maria Taube under ett antal gånger.

1. Se bilder från träffen den 13 februari
2. Se bilderna från träffen den 13 mars
3. Se bilder från träffen den 22 maj

     
Anna Steele
Nya Skådebanan Stockholm


"Bildspråk är universellt och kan beröra alla"
Marja Palmer
Tyresö väntjänst


"Konst ger stimulans åt både känsla och intellekt"
Maria Taube
Moderna museet"Konst har med livet att göra"

Historia och verksamhetsbeskrivning


Skådebanerörelsen i Sverige startade 1910 som ett teaterföretag med folkbildningssyfte. Uppdraget var att nå människor som inte normalt kommer i kontakt med teater och detta arbetssätt gäller fortfarande, men målet har vidgats till att omfatta förutom teater och musik även dans, konst, film, litteratur och annan kulturell verksamhet.
Regionala Skådebanor finns idag i nio regioner från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Många olika folkrörelser är medlemmar i de regionala skådebanorna.
De regionala Skådebanornas kärnverksamhet är i dag de cirka 7000 ideellt arbetande kulturombuden. Deras uppgift är att väcka och utveckla kulturintresset på arbetsplatser, i organisationer, i föreningar, i bostadsområden och skolor. Den personliga kontakten som kulturombuden har med sina kamrater på ovan nämnda platser leder till ett stort intresse och engagemang av kulturaktiviteter. Kulturombudens kunskaper växer genom ständig kontakt med bland annat, teater, musik, konst, dans, film och litteratur Riksskådebanan är den nationella organisationen och dess viktiga uppgift är att informera och framföra önskemål till Kulturdepartementet och Kulturrådet. Särskilt viktigt är det att informera om våra folkbildande insatser stödda på våra många kulturombud.


Skådebanan Stockholms webbsida har varit nerlagd under en tid. Återstartad 2015.
Kontakt/ansvarig för hemsidan: via email:. tapanibjorkbacka@gmail.com